Udskriv denne side

Generalforsamling d. 17 februar 2020

Generalforsamling

Mandag d.17 februar 2020


Sted: Vinde Forsamlingshus, Vindevej 102, 7800 Skive


Program:

Kl. 18.00
:   Velkomst v. Else Stokholm.

Kl. 18.10:   Spisning. Kalvesteg stegt som vildt m. waldorfsalat, hvide og brune kartofler m. skysovs. Hvis der er vegetarer eller andet, oplys det ved tilmelding, så finder vi ud af det.

Kl. 19.00: Generalforsamling, der starter med nyt fra Diabetesforeningen og nyheder inden for diabetesområdet v. Jørgen Andersen, konstitueret formand for Diabetesforeningen samt tidligere formand for Diabetesforeningen i Skive Kommune.

Dagsorden for generalforsamling:

1: Valg af dirigent.
2: Formandens beretning om lokalforeningens aktiviteter i 2019.
3: Fremlæggelse af regnskab for 2019.
4: Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens lokalbestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
5: Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for 2020.
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lone Houmøller og Ieva   Aleknaviciute. Ingen af dem modtager genvalg.
7: Valg af 1. og 2. suppleant.
8: Valg af kritisk revisor.
9: Eventuelt.

Spisning inklusive et stk. drikkevare og kaffe/te under generalforsamlingen er gratis, men af hensyn til forplejning, er det nødvendigt med
tilmelding senest fredag den 7. februar til Else Stokholm på elsest@webspeed.dk eller mobil: 30 33 98 05